Заявка за членство в СТООС Нетуърк България

Станете член на СТООС Нетуърк България и ни помогнете заедно да изградим и развием среда за споделяне на новаторски и утвърдени управленски методи, идеи и знания!

Ползи от членството за физически лица:

 • Принадлежност към общност, отдадена на каузата на търсенето и популяризирането на иновативни и продуктивни управленски практики.
 • Достъп до презентациите и видеозаписи на събитията (когато има такива). През 2024 за разлика от досегашната практика това ще е достъпно само за членове
 • Достъп до допълнителни статии, резюмета на интересни книги и други материали по темата за иновативни управленски практики
 • Включване в затворена група във Facebook, където можете да коментирате интересни за вас теми със съмишленици от различни индустрии
 • Предимство за участие в събития с ограничен брой места

Членският внос е 120 лв. за календарна година, за студенти и преподаватели в училища и университети – 80 лв. Ако се присъединявате след средата на годината (1 юли), се дължи половината сума – съответно 60 лв, за студенти и преподаватели – 40 лв.

Ползи от членството за юридически лица:

1. Видове членство за юридическите лица

Членство – Сребро

– един представител на фирмата, които получава безплатен годишен достъп до събития в затворената група на СТООС Нетуърк България , както и видео на такива;

– публикуване на лого и кратка презентация на юридическото лице на страницата ни и мотивационно писмо за причината на членство в СТООС Нетуърк България ;

– специално участие на представители на фирмата в уебинар представящ иновативни управленски практики – годишно;

– годишна такса членство – 200 лева.

Членство – Злато

– двама представители на организацията получават безплатен годишен достъп до събитията в затворената група на СТООС Нетуърк България ;

-възможност за поставяне на банер събитията в затворената група на СТООС Нетуърк България ;

-удостоверение за членство в СТООС Нетуърк България ;

-възможност да представят брошури на месечните събитията в затворената група на СТООС Нетуърк България

– специално участие на представители на фирмата в уебинар представящ иновативни управленски практики – два пъти годишно;

– годишна такса членство – 500 лева.

2. Прием на нови членове

Членовете се приемат след заявено желание, което се разглежда и се взема решение от управителният съвет на СТООС Нетуърк България и заплащане на такса.

3. Напускане на организацията

– При желание от юридическото лице членството се прекратява,

– При незаплатен следващ годишен членски внос

– При откриване че има ярко разминаване в управленските практики на юридическото лице със заявените

За да се присъедините към нас, молим да се запознаете с Устава на Сдружение СТООС Нетуърк България и попълните своята заявка за членство:


* ЮЛНЦ имат право да обработват чувствителни данни, когато обработването е свързано единствено с членовете на тази организация или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели и данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическото лице, за което те се отнасят.

  Разкажете ни малко повече за себе си и защо искате да станете член на СТООС Нетуърк България:  [recaptcha]

  Може да заплатите членския внос, след одобряване, на следната банкова сметка:

  Райфайзен банк
  IBAN: BG38RZBB91551005011247
  BIC: RZBBBGSF
  Титуляр: СТООС Нетуърк България

  Моля в основание за плащане да посочите вашето име или името на организациятя и годината, за която плащате!

  За нас

  СТООС Нетуърк България е асоциация за иновативен мениджмънт, включваща хора, които се интересуват, споделят и прилагат иновативни, нетрадиционни и утвърдени подходи в управлението на хора и организации. Заедно търсим по-добрия път към изграждане на по-успешни комапни!

  There has to be a better way!

  Последвай ни във Фейсбук
  Facebook Pagelike Widget