Социални

  • Възможност за участие в неформалните срещи на различни теми, организирани от Сдружението;
  • Достъп до международни събития от името на Сдружението;
  • Иницииране и/или съвместно осъществяване на различни проекти и други инициативи;
  • Принадлежност към общност, отдадена на каузата на търсенето и популяризирането на иновативни и продуктивни управленски практики.

За нас

СТООС Нетуърк България е асоциация за иновативен мениджмънт, включваща хора, които се интересуват, споделят и прилагат иновативни, нетрадиционни и утвърдени подходи в управлението на хора и организации. Заедно търсим по-добрия път към изграждане на по-успешни комапни!

There has to be a better way!

Последвай ни във Фейсбук
Facebook Pagelike Widget