Подновяване на членство

  • Членският внос се внася авансово и важи до края (31 декември) за съответната година.
  • Срокът за внасяне на такса за подновяване на членство от 2018 г. включително е 31 януари. За 2017 г. срокът е 15 април.
  • Ако членският внос бъде платен в указаните срокове, членовете ще имат следните права:
    • могат да участват в управлението на организацията съгласно правилата установени в Устава на СТООС;
    • имат достъп до информационни ресурси достъпни само за членове на организацията с редовно внесен членски внос;
    • могат да ползват преференциални условия за участие в събития организирани от СТООС.
  • Ако членският внос не бъде платен в указаните срокове, членовете няма да могат да се възползват от описаните в горната точка права до плащане на членския внос.

За нас

СТООС Нетуърк България е асоциация за иновативен мениджмънт, включваща хора, които се интересуват, споделят и прилагат иновативни, нетрадиционни и утвърдени подходи в управлението на хора и организации. Заедно търсим по-добрия път към изграждане на по-успешни комапни!

There has to be a better way!

Последвай ни във Фейсбук
Facebook Pagelike Widget