Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА www.stoos.bg

I. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
1.1. Сдружение “СТООС Нетуърк България” е собственик на www.stoos.bg.
1.2. Сдружение “СТООС Нетуърк България” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с код по БУЛСТАТ 176729352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Парчевич 27, за контакт: info @ stoos.bg.
1.3. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
• “СНБ” – Сдружение “СТООС Нетуърк България”;
• “Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващo www.stoos.bg;
• “Съдържание” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.stoos.bg, която се предоставя на Посетителя; • “Общи условия” – правилата, които Посетителят на www.stoos.bg приема при използването му.

1.4. Уеб сайтът www.stoos.bg и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.stoos.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.stoos.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ
2. www.stoos.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

III. ДОСТЪП
3.1. СНБ не гарантира постоянното функциониране на www.stoos.bg.
3.2. СНБ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.
3.3. СНБ си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от СНБ. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
3.4. СНБ си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. СНБ няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
4.1. СНБ следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. СНБ, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на www.stoos.bg, чрез настоящите условия за използването му.
4.2. СНБ, чрез www.stoos.bg, събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

V. „БИСКВИТКИ”
5. www.stoos.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. stoos.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки stoos.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ
6. СНБ запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.stoos.bg.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА www.stoos.bg
7. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Съдържание” на www.stoos.bg е интелектуална собственост на Сдружение “СТООС Нетуърк България”. Използването й, без позволението на СНБ, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

VIII. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА
8.1. СНБ, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.
8.2. СНБ гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия за новото Съдържание, публикувано на www.stoos.bg.
8.3. Посетителятт има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 8.2.
8.4. СНБ си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
8.5. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на СНБ във връзка с www.stoos.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
8.6. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на www.stoos.bg и нивото на проекта.
8.6. При поискване от страна на конкретен Посетител, посочените допитвания/анкети, към него, ще бъдат прекратени от страна на СНБ.

IX. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9. СНБ не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която www.stoos.bg събира през посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на www.stoos.bg и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

X. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
10. С използването на www.stoos.bg и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва безплатно www.stoos.bg за лични и нетърговски цели.

XI. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
11. Дейността, която СНБ, извършва чрез www.stoos.bg се контролира от следните държани органи, към които Посетителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:
• Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg/;
• Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/;
• Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/

За нас

СТООС Нетуърк България е асоциация за иновативен мениджмънт, включваща хора, които се интересуват, споделят и прилагат иновативни, нетрадиционни и утвърдени подходи в управлението на хора и организации. Заедно търсим по-добрия път към изграждане на по-успешни комапни!

There has to be a better way!

Последвай ни във Фейсбук
Facebook Pagelike Widget