22 май 2017, 18:30
Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“, ул. Глагстон 15

Майската ни СТООС среща в Пловдив ще бъде особено интересна!

Всеки собственик на компания мечтае служителите му да работят с грижата и вниманието на собственици, макар да не са такива. Възможно ли е това да бъде постигнато? Мариана Трендафилова от британската софтуерна компания Риуорд Гейтуей, ще ни запознае с нестандартните фирмени подходи при управление на хората, чрез които са изградили сплотен, грижовен и продуктивен колектив.

Риуорд Гейтуей разработва софтуерна платформа, чиято цел е да подмога HR отделите на компаните да комуникират по-ефективно със служителите си, да управляват допълнителните им придобивки, да получават обратна връзка и най-вече да създават атмосфера на ангажираност в компанията.
В Пловдив е ситуиран развойният център на фирмата, както и основният обслужващ център. В тях работят 200 човека. Може да научите повече за компанията и културата й, ако погледнете първия видеоклип тук https://www.rewardgateway.com/uk

Ще имате възможност да видите презентация и да зададете въпросите си към Мариана Трендафилова за да разберете:
• Как се изгражда и поддържа фирмената културата на Риуорд Гейтуей
• Как се комуникира смисъла и убедеността за бъдещите още по-големи успехи на фирмата
• Какво сплотява хората и им дава мотивация да работят и да се грижат за клиентите като за свои приятели
• Как хората биват вдъхновявани да работят с грижа и съпричастност на собственици
• Какво се прави, така че всички да се чувстват част от “голямото световно семейство” на Риуорд Гейтуей заедно с колегите от офисите в други държави
• Как компанията приветства различията и разнообразието сред своите служители.

Срещата е без такса за участие. Приемаме дарения за организацията ни.

Ако желаете да се включите, необходимо е предварително да заявите това с мейл до: info@stoos.bg

Ще ви очакваме!
От екипа на СТООС Нетуърк България