Промяната е неизбежна и на бизнеса вече му се налага бързо да се адаптира и приспособи към новите условия и „новата реалност“.
🤔Как се променя индустрията – дали да инвестираме в автоматизация и роботизация или да се опитаме да мобилизираме наличните ни човешки ресурси – на тези въпроси ще се опитаме да си отговорим на това събитие на STOOS.
🎯Целта на дискусията е да се опитаме, на чаша вкусна бира, да съберем различни гледни точки относно възможностите, тенденциите и перспективите за бъдещето на индустрията и бизнеса. А по какъв път бихме могли да поемем, всеки ще реши сам за себе си.
Предлагаме Ви едно събитие в уютната атмосфера и приветливия, усмихнат персонал на WunderBaer, които ще бъдат наши домакини. На по чаша бира #Hills, произведена от нашите любезни домакини, ще се срещнете и запознаете с нашите изключителни панелисти, водещи професионалисти и експерти в бранша, а именно:
Красен Кръстев – управител на “Мекалит България”, Йордан Ламбрев – управител на “Дзобеле България”, Георги Йорданов – съдружник в “Сапро” и Тодор Харизанов – Лийн Мениджър във Ваттс Индъстрийз. А модератор ще бъде прекрасната Искра Мечкарска – Лийн мениджър в “Булсафил – Зюдволе Груп”.
Събитието е предвидено да се проведе в неформална форма, всеки да може да сподели своето виждане, както и да почерпи опит и идеи. Така, че разчитаме на Вашето участие и активност – всяко мнение и различна гледна точка ще бъдат приети с благодарност.
Темите, които ще разискваме:
Дигитализацията е големият game-changer в производството, в транспорта, в логистиката, в услугите, в комуникациите, в цялата верига на създаване на стойност. Как цифровизацията и нарастващата свързаност ще промени напълно индустриално-производствената верига.
Как свързаността на хора, съоръжения и системи по цялата стойностна верига, обменът на информацията в реално време и анализът на постъпващите големи обеми от данни ще промени начина ни на мислене и ще доведе до оптимизация на процесите в производствените предприятия.
Какви са основните предизвикателства и тенденции в дигитализацията;
Човешкият фактор – ръчният труд ще бъде ли изцяло заменен от автоматизирано производство; каква е реалната опасност и правилните решения, които трябва да взимаме ежедневно.
Новата бизнес реалност – какво се промени, дали да инвестираме в човешки капитал или в роботизация и автоматизация на производството, как да осигурим здравословна работна среда и запазим хората като ценен актив в компаниите ни.
Панелисти:
Красен Кръстев – управител на “Мекалит България” от 8 години. Завършил е Езиковата гимназия в Пловдив с профил немски език и Икономическия университет във Варна през 1999 г. Професионалната му кариера е в областта на промишленото производство. Има богат опит като ръководител на проекти за инвестиции на зелено, като е имал водеща роля в изграждането на няколко нови производствени мощности в България. Вълнуват го проблемите в областта на трудовия пазар, инвестициите и инфраструктурата в страната.
Йордан Ламбрев – управител на “Дзобеле България”. Завършил е Университет по хранителни технологии – гр.Пловдив и Executive MBA от Alliance Manchester Business School. Притежава над 15 години мениджърски и управленски опит в големи международни производствени компании с доста различна история и сфери на дейност като Либхер Хаусгерете Марица – инвестиция на зелена поляна, и Амер Спортс България- международна корпорация, придобила активите на частна българска фирма. Не обича да използва думата „работа“, защото това, с което се занимава му носи истинско удовлетворение. Той помага на фирмите да станат по-ефективни и добри в производствените си процеси чрез интензивна работа не само със служителите в производството по внедряване на LEAN и други методики, но и с хората, занимаващи се с разработка и индустриализация на нови продукти, планиране и управление на качеството.
Тодор Харизанов – Лийн мениджър във Ваттс Индъстриз България ЕАД. Завършва Техническия университет София – филиал Пловдив, специалност „Машиностроителна Техника и Технологии“ – Магистър. Вече 16 години е част от екипа на ВАТТС България и от 5 години ръководи системата за непрекъснати подобрения (CIOS system) в завода. Премахването на загубите, ефективното управление на информационните и материални потоци в завода са ежедневното предизвикателство което го мотивира да организира и провежда Кайзен събития на различни теми: Standard Work & Cell Design / VSM / MRS / 5S Implementation / VAVE events / Problem Solving / Gemba Walk …. През 2018 година получава фирмен сертификат – Lean six sigma green belt за ръководене и взимане на участие при реализирането на редица проекти развивани в компанията. Като Лийн консултант участва в редица инициативи, семинари и проекти на компании от различни отрасли които са предприели имплементиране на TPS и Лийн методологията като част от тяхната стратегия за развитие.
Георги Йорданов – съдружник в машиностроителна компания “САПРО” произвеждаща, оборудване за аутомотив индустрията в региона. Завършил e Университет по хранителни технологии-гр.Пловдив. Професианалната си кариера стартира като преподавател в същия университет в катедра „Вино и пиво“ по дисциплините „Технологично обзавеждане в малцовата и пивоварната индустрии“, „Енергийна ефективност в пивоварната индустрия“ , „Курсово и дипломно проектиране“ и др. Има богат професионален опит като Технически мениджър във ВАТТС МТБ – фирма произвеждаща манометри, термометри и дебитомери, Асембли мениджър в “Иксетик Пловдив” и Мениджър Индустриален инженеринг в “Магна Пауъртрейн”. Преди три години започва работа в “Латекоер България” – основен доставчик на структури на врати и шкафове за авионика на Airbus на позицията Производствен мениджър. Пряко участва в построяването на завода и пускането в експлоатация на първите производствени линии. Обучител по ергономия.
Модератор: Искра Мечкарска – Лийн мениджър в “Булсафил – Зюдволе Груп”. Завършила е езикова гимназия с английски и немски език в Добрич, а след това Икономически университет – Варна, бакалавър „Маркетинг“ и магистър „Управление на продажбите“, трупайки паралелно житейски и професионален опит в САЩ. Завършва 6-месечно практическо обучение за Лийн производство, водено от Porsche Consulting, Германия. Придобива квалификацията CIP (Continuous Improvement Process) Manager в производствената компания „Юрий Гагарин“ и през последните 6 години се занимава с внедряване на Лийн практики и неизбежното управление на промяната в различни производствени предприятия. Ежедневно се сблъсква с предизвикателството да въвлече хората в мисията: „Да помислим как да стане, вместо как не може да стане“ и да намира съмишленици с любопитен, изследователски дух. Привърженик е на Лийн мисленето в неговата дълбочина и всеобхватност и смята, че то би следвало да бъде неизменна част от философията на всеки успял човек, както в професионален, така и в личен аспект.

🗓️: 24.06.2021г.
⏳: 18.30-20.30ч.
📍: Wunderbaer, ул. „Бетовен“ 2, Център, Пловдив
Вход за събитието: дарение.
Местата са ограничени: 25 участника.

Побързайте да запазите своето място като се регистрирате възможно най-бързо.
https://forms.gle/8UjYPCpfX1h3iWX28

Консумацията се заплаща на място.Заведението гарантира, че се спазват ежедневно изискванията, свързани с епидемиологичната обстановка в страната и съществуващите законови разпоредби.