Здравейте, приятели!
Започваме новият сезон с едно изключително интересно събитие и с още по изключителен лектор!

Темата „Ролята на лидерите в Lean трансформацията“ изтъква ключовата роля, която ръководителите играят в процеса на внедряване на Lean методологии в организацията. Лидерите трябва да бъдат вдъхновяващи фигури, които подкрепят културни промени, насърчават постоянното усъвършенстване и предоставят ресурси и обучение на служителите. Техните решения и ангажимент са от съществено значение за успешната трансформация към Lean, като създават основата за по-ефективни и иновативни работни процеси и за развитие на по-гъвкава и конкурентоспособна организация.

Явор Николов има 10 годишен опит като управител на производствени предприятия между 800 и 1500 служители и между 80 и 200 млн. евро годишен оборот, в Мексико, Китай и България, първо в Siemens, след това в Sensata Technologies. Преди това има опит в управленското консултиране и финансовия сектор в Германия, Англия и САЩ.
Фокусът му е върху трансформацията на заводите чрез лийн (lean turnaround), ангажирайки колегите от всички нива в процеса на подобрение и повишавайки драстично безопасността, качеството, доставките навреме, печалбата и оборота.
Владее 6 езика, семеен, с 8-годишни дете и куче, които са пълни с енергия 24/7.

След презентацията, ще има отворено време да поставите вашите въпроси и да споделите опит.

Кога: 25.10.23, 18:30
Къде: Конферентна зала на хотел Ландмарк Крийк
Регистрация задължителна: https://forms.gle/rn2KdUov8t4qebDb8

Вход: дарение

п.с. Доведете и приятели !