Днес бяхме на гости на R&M Reichle & De-Massari Bulgaria Production. Още с обявяването му, събитието предизвика голям интерес, в рамките само на няколко дена, всички места бяха запълнение.

Над 35 човека се включиха в днешното събитие, имахме гости от София, Пловдив, Стара Загора и не само. Групата включваше служители от всякакво ниво, от СОО, СЕО, Plant manager, Production Manager, Logistic Manager, закупчици, координатори, ръководители на екипи и т.н., което ни показа че за желанието за подобрения няма граници. Подобренията могат да се случват на всяко едно ниво и във всеки един отдел в организацията. Първото и най-важно нещо, е да има осъзнаване на нуждата от трансформация, пълната зала ни показа, че осъзнаването го има, има го и желанието. То е втората стъпка към промяната. Третата стъпка е действието, и домакините ни днес ни показаха колко са добри и в трите стъпки.

Любезните домакини ни показаха как са направили значими подобрения въвличайки служителите от всички нива. Още в самата презентация взеха участие 4 различни човека от различни нива и направления в организацията. Всеки един от тях с голям ентусиазъм разказа за неговото участи в процеса и как служителите са били въвлечение в самата промяна, участвайки физически в осъществяването и и давайки ОВ за кое работи и кое не.

Но двете седмици, в които са размествали и пренареждали работните центрове е само кулминацията на целия процес. Изграждането на тиймлидерите е започнало дсоста преди това, те са преминали през едногодишна академиа за лидерски умения. По време на Gemba walk се убедихме, че усилията им дават реални резултати. Радваме се, че събитието се хареса на нашите симпатизанти, които бяха активни в дискусията и предложенията за подобрение към домакините. Очаквайте следващите ни събития!