Промяната е неизбежна и на бизнеса вече му се налага бързо да се адаптира и приспособи към новите условия и „новата реалност“. 

Как се променя индустрията – дали да инвестираме в автоматизация и роботизация или да се опитаме да мобилизираме наличните ни човешки ресурси – на тези въпроси ще се опитаме да си отговорим на това събитие на STOOS.

Целта на дискусията е да се опитаме, на чаша вкусна бира, да съберем различни гледни точки относно  възможностите, тенденциите и перспективите за бъдещето на индустрията и бизнеса. А по какъв път бихме могли да поемем, всеки ще реши сам за себе си. 

Предлагаме Ви едно събитие в уютната атмосфера и приветливия, усмихнат персонал  на WunderBaer, които ще бъдат наши домакини. На по чаша бира #Hills, произведена от нашите любезни домакини, ще се срещнете и запознаете с нашите изключителни панелисти, водещи професионалисти и експерти в бранша, а именно:

Красен Кръстев – управител на “Мекалит България”, Йордан Ламбрев – Директор на “Дзобеле България”, Георги Йорданов – съдружник в “Сапро” и Матея Фратев – Лийн Консултант. А  модератор ще бъде прекрасната Искра Мечкарска – Лийн мениджър в “Булсафил – Зюдволе Груп”.

Събитието е предвидено да се проведе в неформална форма, всеки да може да сподели своето виждане, както и да почерпи опит и идеи. Така, че разчитаме на Вашето участие и активност – всяко мнение  и различна гледна точка ще бъдат приети с благодарност.

Темите, които ще разискваме:

  • Дигитализацията е големият game-changer в производството, в транспорта, в логистиката, в услугите, в комуникациите, в цялата верига на създаване на стойност. Как цифровизацията и нарастващата свързаност ще промени напълно индустриално-производствената верига.
  • Как свързаността на хора, съоръжения и системи по цялата стойностна верига, обменът на информацията в реално време и анализът на постъпващите големи обеми от данни ще промени начина ни на мислене и ще доведе до оптимизация на процесите в производствените предприятия. 
  • Какви са основните предизвикателства и тенденции в дигитализацията;
  • Човешкият фактор – ръчният труд ще бъде ли изцяло заменен от автоматизирано производство; каква е реалната опасност и правилните решения, които трябва да взимаме ежедневно. 
  • Новата бизнес реалност – какво се промени, дали да инвестираме в човешки капитал или в роботизация и автоматизация на производството, как да осигурим здравословна работна среда и запазим хората като ценен актив  в компаниите ни.

Панелисти: 

Красен Кръстев  – управител на “Мекалит България” от 8 години. Завършил е Езиковата гимназия в Пловдив с профил немски език и Икономическия университет във Варна през 1999 г. Професионалната му кариера е в областта на промишленото производство. Има богат опит като ръководител на проекти за инвестиции на зелено, като е имал водеща роля в изграждането на няколко нови производствени мощности в България. Вълнуват го проблемите в областта на трудовия пазар, инвестициите и инфраструктурата в страната.

Йордан Ламбрев – директор на “Дзобеле България”. Завършил е Университет по хранителни технологии – гр.Пловдив и Executive MBA от Alliance Manchester Business School. Притежава над 15 години мениджърски и управленски опит в големи международни производствени компании с доста различна история и сфери на дейност като  Либхер Хаусгерете Марица – инвестиция на зелена поляна, и Амер Спортс България- международна корпорация, придобила активите на частна българска фирма. Не обича да използва думата „работа“, защото това, с което се занимава му носи истинско удовлетворение. Той помага на фирмите да станат по-ефективни и добри в производствените си процеси чрез интензивна работа не само със служителите в производството по внедряване на LEAN и други методики, но и с хората, занимаващи се с разработка и индустриализация на нови продукти, планиране и управление на качеството.

Матея Фратев – лийн консултант ипроизводствен мениджър с над 30-годишен практически опит в различни области на индустрията, преминал през почти всички нива в производството – от конструктор до оперативен директор. Завършил е Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, специалност „Машини и апарати”. Активен участник и инициатор на множество Лийн инициативи във “Ваттс Индъстриз България” от 2008 год. до момента. Ръководил и управлявал производствен отдел с над 260 човека. Lean консултант с над 10 годишен опит при въвеждане на оптимизация на промишлени процеси в различни отрасли. Обучения и въвеждане на място на TPS, Lean, KaiZen, Kanban, VSM, TPM, TQM и други.

Георги Йорданов  – съдружник в машиностроителна компания “САПРО” произвеждаща, оборудване за аутомотив индустрията в региона. Завършил e Университет по хранителни технологии-гр.Пловдив. Професианалната си кариера стартира като преподавател в същия университет в катедра „Вино и пиво“ по дисциплините „Технологично обзавеждане в малцовата и пивоварната индустрии“, „Енергийна ефективност в пивоварната индустрия“ , „Курсово и дипломно проектиране“ и др. Има богат професионален опит като Технически мениджър във ВАТТС МТБ – фирма произвеждаща манометри, термометри и дебитомери, Асембли мениджър в “Иксетик Пловдив” и Мениджър Индустриален инженеринг в “Магна Пауъртрейн”. Преди три години  започва работа в “Латекоер България” – основен доставчик на структури на врати и шкафове за авионика на Airbus на позицията Производствен мениджър. Пряко участва в построяването на завода и пускането в експлоатация на първите производствени линии. Обучител по ергономия.

Модератор: Искра Мечкарска – Лийн мениджър в “Булсафил – Зюдволе Груп”. Завършила е езикова гимназия с английски и немски език в Добрич, а след това Икономически университет – Варна, бакалавър „Маркетинг“ и магистър „Управление на продажбите“, трупайки паралелно житейски и професионален опит в САЩ. Завършва 6-месечно практическо обучение за Лийн производство, водено от Porsche Consulting, Германия. Придобива квалификацията CIP (Continuous Improvement Process) Manager в производствената компания „Юрий Гагарин“  и през последните 6 години се занимава с внедряване на Лийн практики и неизбежното управление на промяната в различни производствени предприятия. Ежедневно се сблъсква с предизвикателството да въвлече хората в мисията: „Да помислим как да стане, вместо как не може да стане“ и да намира съмишленици с любопитен, изследователски дух. Привърженик е на Лийн мисленето в неговата дълбочина и всеобхватност и смята, че то би следвало да бъде неизменна част от философията на всеки успял човек, както в професионален, така и в личен аспект. 

Дата: 29.10.2020г.

Времетраене: 18.30-20.30ч.

Място: WunderBaer, ул. „Бетовен“ 2, Център, Пловдив

Вход за събитието: дарение.

Местата са ограничени: 25 участника.

Побързайте да запазите своето място като се регистрирате възможно най-бързо.

https://forms.gle/vrqNSyGyX8uDFiss9

Консумацията се заплаща на място.

Заведението гарантира, че се спазват ежедневно изискванията, свързани с епидемиологичната обстановка в страната и съществуващите законови разпоредби.

CoHost: WunderBaer, ул. „Бетовен“ 2, Център, Пловдив