Здравейте СТООСианци,

след кратко затишие в календара ни със събития, но и доста натоварен период за стратегическо планиране, се завръщаме с отново с много гореща тема и чакащи въпроси за отговор:

  • Как въвеждането на Лийн система влияе върху мотивацията и ангажираността?
  • Кои са трудностите при Лийн трансформация по отношение на човешкия фактор?
  • Как да бъдат ангажирани хората в организацията при въвеждане и прилагане на Лийн система?

На тези и други въпроси ще отговори Тошко Петков, като разкаже за реални примери от своята практика при имплементиране на Лийн да системи в България и в чужбина.

Тошко Петков притежава значителен опит в осъществяването на успешни Лийн трансформации. Работил е в голяма международна компания в автомобилния сектор, където управлява и развива процесите по производство и управление на веригите доставки. Поради постигнатите изключителни резултати, бързо достига високи позиции на локално и групово ниво в управлението на компанията. Сред тях е назначаването му за Директор на завода на компанията в Мексико, където за две години той успява да подпомогне превръщането на завода от губещо в проспериращо предприятие. 

След придобития практически опит в автомобилната индустрия и Лийн управлението, Тошко постъпва в Делойт България, като Бизнес консултант. Там изпълнява множество проекти за подобрение на оперативната дейност на водещи компании, както и преминава обучение по методологията за Лийн трансформация 20 Ключа®, под ръководството на собственика на  методологията – доктор Йоши Кобаяши.

По късно заедно с партньори, Тошко основава Некст Консулт, като основният му фокус са проектите за Бизнес консултиране и Лийн трансформации. Много бързо Некст Консулт става основен представител за България на Методологията 20 Ключа®. От тогава, Тошко е осъществил множество успешни проекти за Лийн трансформация, постигайки изключителни резултати, напр. Увеличение на продуктивността с 30%; увеличение на печалбата с над 40%; намаляване на рекламациите с над 70%, значително намаляване на материалните запаси и много други.

Кога: 27.03.24, 18:30
Къде: Конферентна зала на хотел Ландмарк – Пловдив
Регистрация задължителна: https://forms.gle/FxpESDNeJnSaoDit6

Вход: дарение

п.с. Доведете и приятели !