28 февруари 2018, сряда, 18:30
Пловдив, сградата на Биомашиностроене АД, бул „Васил Априлов“ 16

Скъпи съмишленици!

С удоволствие ви каним на нашето следващо събитие. На гости ще сме на „Биомашиностроене“ AД – една семейна пловдивска компания, която се развива изключително успешно на международния пазар. Презентацията ще бъде водена от младите лидери на компанията – Гергана и Валерия.

 

По време на нашата презентация ще насочим нашето внимание върху следните теми:
✓ Какви са предизвикателствата на растежа?
✓ Как ние изградихме своята идентичност и фирмена култура?
✓ Ще ви споделим наши успешни бизнес и производствени практики
✓ Как изграждаме ангажираност на служителите?
✓ По пътя на лийн и постоянно подобрение

Вход: Дарение
Заявете своето участие на: info@stoos.bg

Кога: 28-ми февруари, сряда, 18:30 ч.
Къде: Пловдив, сградата на Биомашиностроене АД, бул „Васил Априлов“ 160

Гергана Филипова е директор бизнес развитие и член на Съвета на Директорите на Биомашиностроене АД.

Тя притежава магистърска степен по индустриален мениджмънт и маркетинг от Технически Университет, София.

Гергана има задълбочени познания и 18 годишен опит в областта на оборудване за хранитено-вкусовата и фармацевтичната промишлености.

Под нейна супервизия са внедрени редица инвестиционни проекти на стойност над 10 мил. евро, част от които са реализирани в рамките на различни Европейски програми като PSO, ОП „Конкурентоспособност“, ОП „Иновации“ и SIPPO.

Гергана ръководи екип от професионалисти, които успяха да привлекат най-големите имена в индустрията като Тетра Пак и ГЕА.

 

 

Валерия Сендова е Директор Инвестиции  и член на Съвета на Директорите на Биомашиностроене АД. Притежава магистърска степен по международни финанси от Брюнел Юнивърсити, Лондон. Има широки познания в областта на финансовия мениджмънт и международния бизнес. Валерия се присъединява към ръководния екип на компанията преди 8 години. Тя ръководи редица проекти свързани с изграждане на стратегията на компанията, организационната култура и управление на бизнес представянето както и инвестиционни проекти по ОП „Конкурентоспособност“.