СТООС СРЕЩИ В НОВ ФОРМАТ!

За да сме още по-полезни за членовете и симпатизантите ни, решихме да променим формата на срещите си, така че да бъдат по-практически насочени и интерактивни. Ще продължим да разглеждаме актуални теми от управлението на организациите. Планът ни е освен презентации по темите, да имаме и дискусии в раздвижен формат в малки групи от типа на World Cafe, Open Space и др. В тях участниците в срещите ще споделят конкретни практики, които са прилагали и натрупан опит от използването им.

Първата ни такава среща ще бъде на 13 юли от 18.30 ч в конферентната зала на хотел Пълдин, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 128 в Пловдив

Темата е: Как по добре да управляваме проекти в организациите ни?

– Какви трудности възникват при управление на проекти – планиране, изпълнение в срок, справяне с възникнали промени и др.

– Какви нови методи прилагат организациите за да справят с тези трудности – аджайл подходи, скръм управление на проекти, кан бан с ограничаване на текущи задачи

– Кога е подходящо да се прилагат такива нови подходи и кога не.

Таня Бояджиева ще бъде презентатор по темата.

Антон Вълков ще бъде фасилитатор на втората, дискусионна част на СТООС срещата.Тя ще бъде под формата на ротиращи срещи в малки групи в раздвижен формат.

Таня Бояджиева е основател и председател на СТООС Нетуърк България. Тя има богат опит при изпълнението на консултантски проекти в производствени предприятия и организации в сферата на услугите. През последните години изследва нови методи за управление на проекти. Провежда обучения по съвременни управленски практики в организциите и също преподава „Управление на хора“ за магистранти по ИТ проектен мениджмънт към Нов Български Университет.

Антон Вълков съчетава опит и знания в организационното развитие и консултиране с експертиза в груповите процеси за търсене на устойчиви решения. Въвежда и популяризира практиките на международната общност „Art of Hosting”, участва в Communication Academy, бил е фасилитатор на организационни срещи в различни формати в много организации.