На последното общо събрание на СТООС Нетуърк България  се прие промяна в устава, с която е възможно членуването на юридически лица.

За детайли: